Často kladené otázky (FAQ)

Ako sa môžem prihlásiť?

Prihlásiť sa môžte v časti Prihlásenie zadaním užívateľského mena a hesla, ktoré ste si zadefinovali pre registrácii. Súčasťou prihlasovania je aj zadanie overovacieho kódu. Prihlásite sa kliknutím na Prihlásenie.

Aký prehliadač používate?

V prípade potreby budeme žiadať od Vás názov Vášho prehliadača. Ak si nie ste istý názvom a verziou, prípadne to neviete zistiť sami, prejdite na túto stránku:http://www.whatbrowser.org/intl/sk/ .Táto stránka má jedinú úlohu - povedať Vám, aký prehliadač používate. Vľavej časti sa Vám zobrazí ikona Vašeho prehliadača a jeho názov, teda môže to byť IE (ako Internet Explorer), Opera, Safari, Firefox, Chrome, prípadne ďalšie.Podľa tohto údaju Vám vieme poradiť, prípadne vysvetliť niektoré činnosti v prehliadači.

Nedá sa vám prihlásiť do systému cez Internet Explorer (resp. používate iný prehliadač)?

Ak Vám to oprávnenia dovoľujú (ak môžete inštalovať do svojho počítača iný softvér / programy), nainštalujte si jeden z podporovaných prehliadačov : Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Ak nemáte oprávnenia, požiadajte svojho správcu siete. V prípade, ak Váš správca siete nie je dostupný alebo neumožní inštalovať dodatočný softvér, môžete využiť voľne dostupné prehliadače, ktoré nepotrebujú oprávnenia na spustenie ( portable / prenosné verzie). Tieto stačí stiahnuť a otvoriť (zvyčajne priečinok so stiahnutými súbormi ako napríklad Downloads, Stiahnuté príp. Prevzatia). Ak by sa aj napriek tomu nepodalo prehliadač otvoriť, môžete stiahnutý súbor skopírovať na USB kľúč, prípadne na externý disk. Portable verzie nepotrebujú inštaláciu - všetko obsahuje zvyčajne jeden súbor.
Odkazy na jednotlivé portable verzie podporovaných prehliadačov: Google Chrome Portable (v. 30.0.1599.69), Mozilla Firefox Portable(v. 24), Opera Portable (v12.16)