Zaujímavosti o vode

Prečo voda vrie

Vodu často vnímame ako niečo obyčajné. Nemá farbu, vôňu ani chuť. Je to jednoduchá zlúčenina dvoch prvkov, pozostávajúca z dvoch vodíkových atómov pripútaných k atómu kyslíka. Je to v mnohých smeroch veľmi anomálna kvapalina. Jednou z jej anomálií je nečakane vysoká teplota varu. Keď sa pozrieme na bod varu okolitých prvkov a zlúčenín na báze vodíka, zistíme, že voda by vlastne ani nemala byť pri izbovej teplote kvapalná. Pre porovnanie kyslík má bod varu -183°C, dusík -196°C, oxid uhličitý -79°C.

Voda – krv planéty

Voda je základom všetkého života na Zemi, je bez farby, zápachu, chuti a kalórií.

Bez nej nemôžu žiť ľudia, zvieratá ani rastliny. Voda je nevyhnutná pre slona i pre mikróby a nedá sa ničím nahradiť. Pokiaľ nie je voda, nie je život.

Starina - najväčšia vodná nádrž na pitnú vodu

Vodárenská nádrž Starina je najväčšia vodná nádrž na pitnú vodu na Slovensku, ktorá  zaberá 311 ha. Jej takmer 50 m hlboké vody sa stali domovom pre mnohé živočíchy, predovšetkým jalca hlavatého, pstruha potočného, zubáča obyčajného a ďalších iných.

Pitná voda v skratke
  • Najlepším nápojom na uhasenie smädu je pitná voda z vodovodu.
  • Cukor v sladených nápojoch spomaľuje vstrebávanie vody a odníma  telu tekutinu na  spracovanie.
  • Prifarbované a prisladzované nealko nápoje  obsahujú farbivá, cukry, sorbitol, kofeín, chinín, ktoré  škodia, naopak čistá pitná voda z vodovodu nijako nezaťažuje  organizmus.
Ekologická čistička z Ivachnovej

Adam a Dominik Krakovskí sú bratia z Ivachnovej, ktorí okrem toho, že sú súrodenci, majú spoločný zmysel pre inovátorské nápady. Obaja vyhrali v súťaži Stredoškolský podnikateľský zámer roka v Žilinskom kraji. Dominik išiel do  podnikateľského nápadu roka  s ideou ekologických čističiek odpadových vôd, ktoré fungujú bez elektrickej energie  na báze prirodzeného rozkladu.

Vyrátajte si správnu dávku tekutín na deň

Pre správne fungovanie nášho tela musíme veľa piť. Muž potrebuje viac tekutín ako žena a záleží takisto na hmotnosti.Platí všeobecné pravidlo, podľa  ktorého majú ženy denne prijať približne 2,7 l čistej tekutiny z nápojov a potravín, zatiaľ čo u mužov by to malo byť asi 3,6 l denne.

Umývačka riadu šetrí a pomáha

Mnohí Slováci stále považujú umývačku riadu za mierne kontroverzný spotrebič, aj keď na to nie je žiaden skutočný dôvod. Umývačka riadu nám skutočne v šetrení môže veľmi pomôcť, pretože šetrí  vodu,  peniaze, čas ale aj elektrickú energiu.  Novšie typy dokážu rozpoznať akým množstvom riadu sú naplnené a podľa toho sa sami rozhodnú  koľko vody a času na umývanie je potrebné použiť. Najrozumnejšie je umývať riad, až keď je  umývačka úplne plná.

História vodárenstva na Slovensku

Dejiny zásobovania pitnou a úžitkovou vodou na Slovensku sú veľmi bohaté a spájajú sa najmä s rozvojom ťažobného priemyslu. Prvé zmienky o vodovodoch pochádzajú zo začiatku 14. storočia. Prvými vodovodmi na území Slovenska boli vodovod Gróbňa z roku 1323 a Turčekovský vodovod pre mesto Kremnicu. Významný bol aj vodovod v Španej doline a Bardejovský vodovod. Mesto Kremnica bolo známe ťažbou zlata. Na tieto účely slúžili aj dva úžitkové vodovody, ktoré sa tu nachádzali.

Monitorovanie podzemnej vody na Slovensku

Podzemná voda je nenahraditeľnou zložkou prírodného prostredia. Je potrebné chrániť ju, a to tým starostlivejšie, čím intenzívnejšie sa využíva. Práve podzemná voda je neoceniteľným zdrojom pitnej vody. Jej dostupnosť podmieňuje stupeň hospodárskeho rozvoja spoločnosti a životnej úrovne obyvateľstva. Slovenská republika má veľmi dobré podmienky z hľadiska tvorby a akumulácie prírodných zdrojov a zásob podzemných vôd. Najväčšie množstvo podzemných vôd sa nachádza v oblasti Dunaja. Z vodohospodárskeho hľadiska je Žitný ostrov najvýznamnejšou oblasťou v strednej Európe.

Voda v potravinách

Voda sa potravinách nachádza vo voľnej a viazanej forme. Podľa obsahu vody delíme potraviny na potraviny s vysokým, stredným a malým obsahom vody. Za rôznych podmienok spracovania a skladovania sa môže obsah vody v potravinách meniť. Spravidla klesá pri tepelnom spracovaní, najvyššie straty sú v intervale 45 – 55 °C. Na týchto stratách sa v značnej miere podieľajú bielkoviny, ktoré uvoľňujú isté množstvo vody pri koagulácii. Výnimku tvoria kolagénne bielkoviny, ktoré malé množstvo vody pohlcujú.
Straty vznikajú aj pri zmrazovaní a rozmrazovaní potravín.