PO STOPÁCH VODY

Milí priatelia,

dovoľujeme si vám oznámiť výsledky súťaže Po stopách vody, v ktorej  ste  všetci naozaj so cťou pracovali na získavaní nových informácií o vode a na plnení, neľahkých úloh. Vďaka  vám preto za vaše úsilie a spoluprácu.

Všetkým žiakom a pedagógom zapojeným do projektu dnes posielame poštou na vaše meno, diplom za účasť a USB s logom projektu a tiež ďakovný list adresovaný riaditeľom školy.

Zároveň vás pozývame na slávnostné vyhodnotenie výsledkov projektu, ktoré sa uskutoční ako súčasť otvorenia výstavy Voda je život  20. júna 2014 o 10.00 hod. v Banskej Bystrici, v obchodnom centre Europa SC.

A kto sa umiestnil na prvých troch miestach? Po sčítaní všetkých bodov je poradie nasledovné:

  1. miesto  Špeciálna základná škola, Čierny Balog (285 bodov)
  2. miesto Základná škola Horná Ždaňa (265 bodov)
  3. miesto Základná škola Radvanská, Banská Bystrica (260 bodov)
                Základná škola Pionierska, Brezno (260 bodov)

 

Víťazom srdečne blahoželáme a želáme vám všetkým pekné a radostné prázdniny.

 

Za všetkých, ktorí pre vás projekt pripravili

Slávka Vogelová

Registrácia je spustená