Školské projekty

Aktuálne školské projekty

Ponúkame exkurzie

Pre školské kolektívy ponúkame možnosť navštíviť úpravňu vody Turček, čistiareň odpadových vôd Banská Bystrica – Rakytovce  alebo čistiareň odpadových vôd Zvolen s odborným výkladom. Prihlásiť sa môžete e-mailom na... Viac

Tajomstvo vody

Pre základné školy ponúkame zadarmo pracovné listy s náukovým DVD Tajomstvo vody - Cesta vody k ľuďom a späť do rieky. Cieľom pracovných listov je upozorniť na nutnosť chrániť vodné zdroje, uvedomiť si zložitý... Viac

Zrealizované školské projekty

Od roku 2006 sa naša spoločnosť intenzívne venuje práci so školskou mládežou. Hravou formou sa v našich projektoch snažíme sprostredkovať čo najviac zaujímavých informácií o životnom prostredí, v ktorom má nezastupiteľnú úlohu práve voda. Do dnešného dňa sme zrealizovali 12 projektov. Veríme, že vďaka týmto projektom vzbudíme v mládeži a cez nich aj v širšej verejnosti väčší záujem o životné prostredie.

2013 Vodný kalendár

V  novej výtvarnej súťaži zorganizovanej pri príležitosti Svetového dňa vody žiaci  spoločne tvorili návrh kalendára s ilustráciami k téme ochrana vody a s tipmi na ochranu vody v jednotlivých mesiacoch. Cieľom súťaže... Viac

2013 Moderne o vode - New Water

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. pripravili v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA nový vzdelávací projekt pod názvom O... Viac

2012 Ekomapa

Cieľom projektu bolo vytvoriť interaktívnu internetovú   Ekomapu  banskobystrického kraja , ktorá poskytuje jeho obyvateľom a návštevníkom komplexný prehľad objektov a území, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia a... Viac

2012 Cesty za biodiverzitou

Voda nepozná hranice  ani rečové bariéry – aj to bola  jedna z tém projektu  pod názvom “Cesty za biodiverzitou – voda, ktorá nás spája“. Projekt bol organizovaný v rámci medzinárodného roku biodiverzity spoločnosťami VEOLIA... Viac

2011 Zelená škola

V roku 2011 bola Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. partnerom medzinárodného vzdelávacieho program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-Schools. Program vedie školy k praktickej realizácii... Viac

2011 Okolo sveta - biodiverzita v mestách

Táto súťaž bola  zameraná na poznávanie a skúmanie biodiverzity v mestskom prostredí a bola určená triednym kolektívom základných škôl. Cieľom súťaže bolo naučiť deti, čo všetko by sa dalo urobiť pre ochranu životného... Viac

2009 Voda v krajine

V rámci projektu žiaci a študenti aktívne využívali digitálne technológie, prostredníctvom ktorých spracovávali tému vody,  jej cesty, vývoj, činnosť a vplyv na činnosť človeka. Mali vytvorený vlastný  server... Viac

2009 Okolo sveta

Cieľom súťaže Okolo sveta bolo pripraviť deti na vlastnú zodpovednosť za stav životného prostredia, za kvalitu života na našej planéte, naučiť ich, že aj malé činy sú napredovaním k lepšej budúcnosti. Pomocou špeciálnych... Viac

2008 Vodovoda

Cieľom projektu, určeného žiakom a pedagógom 2. stupňa základných škôl  bolo  okrem propagácie pitnej vody z vodovodu ako nápoja každodennej spotreby a environmentálnej náhrady balenej vody aj redukcia odpadu z plastových... Viac

2008 Mestá okolo sveta

V súťaži Mestá okolo sveta určenej  kolektívom žiakom  základných škôl prehovorilo prostredníctvom detských prác mesto. Mesto, ktoré chce žiť v harmónii s planétou aj s jej obyvateľmi, tak aby v budúcnosti mohlo ponúknuť to... Viac

2007 Tajomstvo vody

Od roku 2007 distribuujeme na stredné a základné školy v stredoslovenskom regióne prenosné laboratórium určené na skúmanie vody. Laboratórny kufrík k projektu Tajomstvo vody bol zostavený pre pedagógov a žiakov štvrtého až... Viac

2006 Maska pre planétu Zem

Hlavnou témou projektu bolo výtvarne a literárne spracovať vzťah človeka a prírody v rôznych častiach sveta  a v rôznom historickom období.  Cieľom  súťaže bolo prebudiť v deťoch záujem a túžbu objavovať dedičstvo starých... Viac