Úvodné slovo

Každý mesiac uverejníme na stránke 3 otázky a 1 úlohu. O ich uverejnení a tiež o všetkých novinkách na stránke budete informovaní e-mailom. Odpovede na otázky a dokumentáciu k splneným úlohám je potrebné zaslať do 20 dní od zverejnenia.