Ekologická čistička z Ivachnovej

Adam a Dominik Krakovskí sú bratia z Ivachnovej, ktorí okrem toho, že sú súrodenci, majú spoločný zmysel pre inovátorské nápady. Obaja vyhrali v súťaži Stredoškolský podnikateľský zámer roka v Žilinskom kraji. Dominik išiel do  podnikateľského nápadu roka  s ideou ekologických čističiek odpadových vôd, ktoré fungujú bez elektrickej energie  na báze prirodzeného rozkladu.

"Je to v podstate zariadenie, ktoré dokáže fungovať s minimálnymi nákladmi. Napríklad, ľudia, ktorí používajú, klasické žumpy, nemusia platiť za jej vývoz. Čistička nemá žiadne mechanické časti, takže sa v nej nemá čo pokaziť, ľudia tak nemusia znášať ani náklady na údržbu," vysvetlil Dominikov starší brat Adam.

Čistička funguje na samospáde vody, je to v podstate štrkové pole alebo bazén s vodotesnou fóliou. "Izolácia je dôležitá, aby sa v čističke odpadová voda udržala. Močiarne rastliny vysadené v štrku čistia odpadovú vodu pomocou baktérií, ktoré žijú v okolí ich koreňov. Dokážu rozkladať aj ťažkú odpadovú vodu z umývačky riadu, práčky či kuchynského odpadu," doplnil.

Adamovi a jeho spoločníkom sa nápad podarilo rozvinúť aj ďalej.  Za peniaze, ktoré si ušetril z letných brigád postavil už aj prototyp koreňovej ekologickej čističky doma v záhrade.

"Napojil som na ňu rodičovský dom. Nápad som potreboval odskúšať, aby som potom vedel ľudom aj úradom ukázať, že to funguje. Teraz musíme urobiť ešte projekt. Podobné čističky už na Slovensku síce fungujú, no je ich veľmi málo, vysvetlil".

Koreňové čistiarne predstavujú podľa A. Krakovského v súčasnosti možnú plnohodnotnú alternatívu k bežným technológiám.

"Sú vhodné nielen pre rodinné domy, ale aj pre menšie obce. Uprednostňujú prírodné postupy pred technologickými, šetria energiu i nemalé finančné náklady. Ich nevýhodou je, že zaberajú veľkú plochu. Na jedného obyvateľa pripadá až päť metrov štvorcových z plochy čističky, dodal."

Na internetovej stránke Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) sa uvádza, že na Slovensku je zaevidovaných deväť koreňových čističiek odpadových vôd. Najviac ich je v Prešovskom kraji, kde sú funkčné štyri, v Nižných Repašoch, Kružlove, Sačurove a Krásnej Lúke. Oproti, napríklad, Českej republike ich je však veľmi málo. Tam ich funguje približne štyristo.

Zdroj internet : http://liptov.sme.sk/