Starina - najväčšia vodná nádrž na pitnú vodu

Vodárenská nádrž Starina je najväčšia vodná nádrž na pitnú vodu na Slovensku, ktorá  zaberá 311 ha. Jej takmer 50 m hlboké vody sa stali domovom pre mnohé živočíchy, predovšetkým jalca hlavatého, pstruha potočného, zubáča obyčajného a ďalších iných.

Celkový objem nádrže 59,8 mil. m3 udelil VN Starine prvenstvo medzi slovenskými vodnými nádržami na pitnú vodu. S jej napúšťaním sa začalo dňa 20.8.1987 .Tomuto slávnostnému aktu predchádzalo sedem rokov nepretržitej výstavby, ale i radikálny zásah do života tu žijúcich ľudí. Z územia s plochou 131 km2 bolo vysídlených 7 obcí s 3 463 obyvateľmi zo 769 príbytkov. Starina, Dara, Ostružnica, Zvala, Smolník, Veľká Poľana, Ruské - všetky tieto dediny boli zrovnané so zemou a vymazané z mapy Slovenska.

V súčasnosti sa do vysídlených dedín nad VN Starina môžete dostať pešo alebo na bicykli. V okolí VN Stariny platia prísne pravidlá správania sa, keďže ide o I. a II. stupeň Pásma hygienickej ochrany. Nesmie sa v jej vodách kúpať, člnkovať, chytať ryby, približovať sa k jej brehom. Voda je veľmi studená, má iba 4 °C. Uprostred VN je "plošina", tzv. lievik, ktorý je spojený s budovou VN dlhými chodbami s potrubiami, ktorými sa odvádza voda do Úpravne vody v Stakčíne. V tuneli je možné vidieť liaheň rýb, ktoré sú vypúšťané do vodárenskej nádrže. Tunel je veľmi studený, po stenách stekajú kvapky vody, na niektorých miestach vidieť vyzrážané minerály, ktoré pripomínajú kvaple v jaskyniach.

Približne 600 schodov vedie na vyhliadkovú plošinu, na tzv. lievik. Pri nadmernom zvýšení hladiny vodárenskej nádrže sa lievikom odvádza prebytočná voda priamo do rieky Cirochy. Tým sa reguluje výška vodnej hladiny.  Slúži na zachytávanie chemických a mechanických nečistôt, predovšetkým ako bezpečnostné opatrenie v prípade dopravnej nehody na blízkej ceste a následnému úniku nebezpečných látok do vody.

Zdroj internet http://www.sopsr.sk/nppoloniny/sk/starina.php