Voda – krv planéty

Voda je základom všetkého života na Zemi, je bez farby, zápachu, chuti a kalórií.

Bez nej nemôžu žiť ľudia, zvieratá ani rastliny. Voda je nevyhnutná pre slona i pre mikróby a nedá sa ničím nahradiť. Pokiaľ nie je voda, nie je život.

Našťastie je vody dosť. Na fotografiách z vesmíru vyzerá naša krásna modrá planéta tak, že by sa mala volať skôr Voda než Zem. Keby sa totiž všetka voda na svete mala rovnomerne rozložiť na povrch planéty, vytvorila by svetový oceán, ktorý by bol hlboký 2,5 kilometra. Všetka súš na Zemi by sa vošla do Tichého oceánu a ešte by zostalo miesto. Samozrejme väčšina vody je v moriach a morská voda je slaná. Keby človek pil iba morskú vodu, čoskoro by zahynul na smäd a dehydratáciu, pretože telo by sa snažilo nadbytočnú soľ vylúčiť. Morská voda sa nehodí ani do poľnohospodárstva či priemyslu. Väčšinu plodín zabíja a väčšina strojov pod jej pôsobením rýchlo hrdzavie. A tak ľudia môžu morskú vodu používať len vtedy, keď z nej odstránia soľ. To je veľmi nákladný proces. Sladká, neslaná voda tvorí iba nepatrné tri percentá vody na svete. Takmer všetka, asi 99 percent, je uväznená v ľadovcoch a ľadových čapiciach alebo je hlboko pod zemou. Z tejto vody je ľuďom dostupné iba jedno percento.

Vody na zemi v podstate nepribúda ani neubúda. Časopis Science World uvádza: „Voda, ktorú používate dnes, možno kedysi uhasila smäd dinosaura. To preto, že všetka voda, ktorú na Zemi máme v súčasnosti, je všetka tá, ktorú sme mali a vždy mať budeme. “Voda na zemeguli a okolo nej totiž donekonečna cirkuluje — z oceána do atmosféry, na súš, do riek a zas späť do oceánov. Je to tak, ako kedysi dávno napísal jeden múdry muž: „Všetky rieky smerujú do mora, a more sa nepreplní; do miesta, z ktorého vytekajú, sa zas vracajú v novom kolobehu.“

Zdroj internet www.watermax.sk